Credința și Tainele

Credința

Pentru a trăi mai bine în credința creștină ortodoxă, avem Simbolul Credinței (Crezul), învățăturile creștine și poruncile:

  • porunca cea mare a iubirii;
  • 10 porunci dumnezeiești; și
  • 9 porunci bisericești.

Sf. Taine

“O Taină este o acțiune sfântă în care, ca semn vizibil, harul invizibil al lui Dumnezeu este împărtășit credinciosului.” Există 7 taine: Sf. Botez, Sf. Mir, Spovedania, Sf. Împărtășanie, Hirotonia (Preoția), Cununia și Sf. Maslu. Primim Sfânta Împărtășanie în timpul Sfintei Liturghii.

Iubi-Te-voi, Doamne, virtutea mea, Domnul este întărirea mea și scăparea mea și izbăvitorul meu.
(Sfânta Liturghie)