Πολιτική Απορρήτου

Η ιδιωτική σας ζωή είναι σημαντική για εμάς.

Καθιερώσαμε αυτή την πολιτική απορρήτου με σκοπό να σας γνωστοποιήσουμε τον τρόπο επεξεργασίας και χρήσης των προσωπικών σας πληροφοριών. Τα ακόλουθα αποκαλύπτουν την πολιτική απορρήτου μας για την ιστοσελίδα μας στο orthodoxabc.wpengine.com.  Με τη χρήση ή την πρόσβαση στο orthodoxabc.wpengine.com αποδέχεστε τις πρακτικές που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

Τι πληροφορίες συλλέγουμε και πώς τις συλλέγουμε;

Σε κάθε συσκευή που συνδέεται στο διαδίκτυο δίνεται ένα σετ αριθμών που χρησιμεύουν ως διεύθυνση «Πρωτοκόλλου Διαδικτύου» της συσκευής επίσης γνωστή ως η IP διεύθυνσή της. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες ο επισκέπτης αποκτά πρόσβαση στο διαδίκτυο μέσω ενός δρομολογητή που πραγματοποιεί Μετάφραση Διευθύνσεων Δικτύου (NAT), η IP διεύθυνση δίδεται στο δρομολογητή και όχι στον υπολογιστή. Όταν κάποιος επισκέπτης ζητά μια σελίδα από το εσωτερικό του orthodoxabc.wpengine.com, οι δικτυακοί μας εξυπηρετητές (web servers) αναγνωρίζουν αυτόματα την ΙΡ διεύθυνση του επισκέπτη. Η ΙΡ διεύθυνση δεν αποκαλύπτει τίποτα προσωπικό σε σχέση με εσάς παρά μόνο την ΙΡ διεύθυνση από την οποία αποκτήσατε πρόσβαση στον ιστότοπό μας. Την πληροφορία αυτή την χρησιμοποιούμε για να εξετάσουμε την κίνηση συνολικά και να ερευνήσουμε την κατάχρηση του orthodoxabc.wpengine.com, τους χρήστες του, ή να συνεργαστούμε με τους φορείς επιβολής της νομοθεσίας. Δεν συλλέγουμε και αξιολογούμε τις πληροφορίες για συγκεκριμένα άτομα.

Τι είναι τα cookies;

Κατά καιρούς, το orthodoxabc.wpengine.com ή οι διαφημιστές του ενδέχεται να στείλουν κάποιο «cookie» στον υπολογιστή σας. Το cookie είναι ένα μικρό κομμάτι δεδομένων που αποστέλλεται στον φυλλομετρήτή (browser) από έναν δικτυακό εξυπηρετητή και αποθηκεύεται στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας. Ένα cookie δεν έχει τη δυνατότητα ανάγνωσης δεδομένων από τον σκληρό σας δίσκο ή ανάγνωσης των αρχείων cookies που δημιουργούνται από άλλους ιστότοπους. Τα cookies δεν προκαλούν βλάβη στο σύστημά σας. Χρησιμοποιούμε τα cookies για να αναγνωρίσουμε ποιους τομείς του orthodoxabc.wpengine.com έχετε επισκεφθεί ή προσαρμόσει έτσι ώστε την επόμενη φορά που θα επισκεφθείτε αυτές τις σελίδες να είναι εύκολα προσβάσιμες. Οι διαφημιστές μας ενδέχεται να χρησιμοποιήσουν επίσης τα cookies για να εξακριβώσουν πόσες φορές έχετε δει μια διαφήμιση. Το orthodoxabc.wpengine.com και οι διαφημιστές του είναι δυνατόν να κάνουν χρήση των πληροφοριών για την καλύτερη προσαρμογή του περιεχομένου, των ετικετών (banners) και των διαφημίσεων που βλέπετε στον ιστότοπό μας. Μπορείτε να επιλέξετε αν θα αποδεχτείτε τα cookies αλλάζοντας τις ρυθμίσεις του φυλλομετρητή σας. Μπορείτε να ρυθμίσετε τον φυλλομετρητή σας να απορρίπτει όλα τα cookies, ή να του επιτρέψετε να σας ενημερώνει πότε αποστέλλεται κάποιο cookie. Αν επιλέξετε να μην αποδεχτείτε αυτά τα cookies, ενδέχεται να υποβαθμιστεί η εμπειρία σας στον ιστότοπό μας και σε άλλες ιστοσελίδες και ορισμένα χαρακτηριστικά ίσως δεν λειτουργούν όπως θα έπρεπε.

Πώς χρησιμοποιούμε τα  single-pixel gifs (εικόνες gif ενός μόνο εικονοστοιχείου);

Το orthodoxabc.wpengine.com και οι διαφημιστές τους ενδέχεται να χρησιμοποιήσουν τις εικόνες single-pixel gif, οι οποίες ενίοτε αναφέρονται ως δικτυακός κοριός (web bugs) ή δικτυακά σήματα (web beacons), προκειμένου να μετρήσουν την πρόσβαση στην δικτυακή σελίδα και να συλλέξουν ορισμένες γενικές στατιστικές πληροφορίες. Το orthodoxabc.wpengine.com δεν συλλέγει προσωπικές πληροφορίες μέσω της χρήσης αυτών των εικόνων. Οι διαφημιστές μας ενδέχεται χρησιμοποιήσουν τις single-pixel gifs εικόνες που έχουν τη δυνατότητα να εντοπίσουν πληροφορίες από τα cookies που ενδεχομένως έχουν τοποθετηθεί ίσως στον υπολογιστή σας από κάποιον διαφημιστή.

Θα αποκαλύψουμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε σε εξωτερικά τρίτα μέρη;

Το orthodoxabc.wpengine.com ΔΕΝ θα αποκαλύψει τα προσωπικές σας δεδομένα και/ή την ΙΡ διεύθυνση εκτός αν απαιτείται εκ του νόμου ή με την -καλή τη πίστει- πεποίθηση ότι η εν λόγω ενέργεια απαιτείται:

1)  Για τη συμμόρφωση με τις διατάξεις του νόμου ή τη συμμόρφωση με τη νομική διαδικασία που εξυπηρετείται στο orthodoxabc.wpengine.com,

2)  Για την προστασία και την υπεράσπιση των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας ή της ιδιοκτησίας του δικτύου ιστοσελίδων του orthodoxabc.wpengine.com και των συναφών ιδιοκτησιών, ή των επισκεπτών του δικτύου ιστοσελίδων του orthodoxabc.wpengine.com και των συναφών ιδιοκτησιών,

3)  Για την αναγνώριση των ατόμων που ενδέχεται να παραβιάζουν το νόμο, το νομικό σημείωμα του orthodoxabc.wpengine.com και τη Σύμβαση Χρήσης του ιστότοπου, τα δικαιώματα τρίτων, ή που με άλλο τρόπο κάνουν κατάχρηση του δικτύου του orthodoxabc.wpengine.com ή των συναφών ιδιοκτησιών του,

4) Για τη συνεργασία με τις έρευνες σχετικά με φερόμενες ως παράνομες ενέργειες.

Το orthodoxabc.wpengine.com λαμβάνει τις εύλογες προφυλάξεις προκειμένου να διατηρήσει ασφαλείς τις πληροφορίες που μας αποκαλύπτονται. Το orthodoxabc.wpengine.com διατηρεί το δικαίωμα να μεταβιβάσει τις εν λόγω πληροφορίες σε σχέση με την πώληση του συνόλου ή μέρος του μετοχικού κεφαλαίου ή του ενεργητικού του orthodoxabc.wpengine.com. Επιπλέον, δεν φέρουμε ευθύνη για οποιαδήποτε παραβίασης της ασφάλειας ή για οποιαδήποτε ενέργεια τρίτων μερών που λαμβάνουν τις πληροφορίες. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για τις πολιτικές απορρήτου αυτών των τρίτων μερών ή για τον τρόπο με τον οποίο επεξεργάζονται τις πληροφορίες των χρηστών τους.

Δεν πωλούμε, εμπορευόμαστε ή μεταβιβάζουμε τις πληροφορίες σας σε τρίτους.

Τι ισχύει με τις Συνδέσεις με άλλους Ιστότοπους;

Παρακαλώ να σημειωθεί ότι ο παρόν ιστότοπος ενδέχεται να περιέχει συνδέσεις με άλλους ιστότοπους και ότι δεν είμαστε υπεύθυνοι για τις πρακτικές απορρήτου ή το περιεχόμενο αυτών των ιστότοπων.

Τι ισχύει με την Ασφάλεια;

Δεσμευόμαστε να διασφαλίσουμε ότι οι πληροφορίες σας είναι ασφαλείς.  Για την αποτροπή της μη-εξουσιοδοτημένης πρόσβασης ή γνωστοποίησης, έχουμε εφαρμόσει τις κατάλληλες φυσικές, ηλεκτρονικές και διαχειριστικές διαδικασίες για την προστασία και ασφάλιση των πληροφοριών σας.

Τι θα πρέπει να γνωρίζετε σχετικά με τις αλλαγές;

Το orthodoxabc.wpengine.com μπορεί να ενημερώσει ή τροποποιήσει την παρούσα πολιτική απορρήτου ανά πάσα στιγμή και οι εν λόγω αλλαγές θα τεθούν άμεσα σε ισχύ εκτός να δηλώνεται διαφορετικά. Ο ιστότοπός μας θα δηλώνει την ημερομηνία της πιο πρόσφατης ενημέρωσης.(13.05.2012)

Τι ισχύει με τους λοιπούς Όρους Χρήσης;

Παρακαλείστε να διαβάσετε επίσης τους Όρους Χρήσης μας που περιγράφουν τους περιορισμούς, τις δηλώσεις αποποίησης ευθύνης, τον προσδιορισμό και τον περιορισμό ευθύνης που διέπουν τη χρήση του orthodoxabc.wpengine.com.