Αγία Γραφή

Η Αγία Γραφή (Βίβλος) αποτελείται από την Καινή και την Παλαιά Διαθήκη. Στην εκκλησία, ακούμε γραφές και  ψαλμούς και από τις δύο Διαθήκες.

Τα τέσσερα πρώτα βιβλία της Καινής Διαθήκης είναι επίσης γνωστά ως Ευαγγέλια. Αυτά είναι:

  • Του Ματθαίου
  • Του Μάρκου,
  • Του Λουκά, και
  • του Ιωάννη.

Το Ευαγγέλιο είναι τα καλά νέα του Θεού για την αιώνα ζωή που μας χάρισε.

Στην Εκκλησία ακούμε το Ευαγγέλιο με σοφία και γαλήνη και λαμβάνουμε καθοδήγηση για τον δρόμο της Σωτηρίας. Στο σπίτι διαβάζουμε τα Ευαγγέλια ξανά, για να αφομοιώσουμε αυτά τα μηνύματα.

Σοφία. Ὀρθοί! Ἀκούσωμεν τοῦ ἁγίου Εὐαγγελίου. Εἰρήνη πᾶσι.
(Θεία Λειτουργία)