Εκκλησία και Εορτές

Εκκλησία και Θεία Λειτουργία.

Η εκκλησία είναι ένας ιερός τόπος; ο Οίκος του Θεού. Η Θεία Λειτουργία είναι η κύρια θρησκευτική λειτουργία της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Πηγαίνοντας στην εκκλησία έχουμε την ευκαιρία να συμμετέχουμε στο θαύμα της Θείας Λειτουργίας, όπου τα ουράνια κατεβαίνουν στη γη και τα γήινα ανεβαίνουν προς τον ουρανό.

Άγιοι και Εκκλησιαστικές Εορτές.

Οι Εκκλησιαστικές Εορτές βασίζονται σε γεγονότα της ζωής του Ιησού Χριστού, της Παναγίας και των αγίων και σε ιερές στιγμές στη ζωή της εκκλησίας. Οι άγιοι αποτελούν παράδειγμα της Χριστιανικής Ζωής. Όταν συμμετέχουμε σε αυτές τις Εορτές, λαμβάνουμε την ίδια ευλογία με εκείνους που έζησαν δίπλα στον Χριστό. (Στην ιστοσελίδα χρησιμοποιείται το Γρηγοριανό ημερολόγιο. Σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, οι σταθερές Εορτές γιορτάζονται 13 ημέρες αργότερα.)

Ὑπὲρ τοῦ ἁγίου οἴκου τούτου καὶ τῶν μετὰ πίστεως, εὐλαβείας καὶ φόβου Θεοῦ εἰσιόντων ἐν αὐτῷ τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.
(Θεία Λειτουργία)